Đồng hồ đo lưu lượng Belimo

Belimo Việt Nam đã phát hành một loạt Đồng hồ đo lưu lượng Belimo nội tuyến mới sử dụng công nghệ thời gian vận chuyển siêu âm để cung cấp phép đồng hồ đo lưu lượng belimo nước nóng hoặc lạnh chính xác và lặp lại.

 

MUA NGAY Email: sale1@khangnguyenco.com